Грамматика 了. 5 класс. Тема 6. Урок 1 автор Молоткова Ю.В.

Грамматика 如果…就. 7 класс. Тема 5. Урок 1 автор Шиманович Н.С.

Грамматика 把字句 автор Бурина М.А.